Úvodní informace, disclaimer

Tyto stránky jsou soukromé stránky osoby, která mimo jistého pobláznění nemá se společností LEGO Group žádný vztah.

Tyto stránky nejsou vlastněny, provozovány ani podporovány společností LEGO Group.

LEGO a LEGO logo jsou registrované obchodní známky společnosti LEGO Group, která neprovozuje ani nepodporuje tyto stránky.

DACTA, RCX, MINDSTORMS, Constructopedia a ROBOLAB jsou obchodní známky společnosti LEGO Group, která neprovozuje ani nepodporuje tyto stránky.

LUGNET™ a Brickwise™ jsou obchodní známky, jejichž majiteli jsou Todd S. Lehman a Suzanne D. Rich.

Další uvedené názvy mohou být obchodními známkami svých případných vlastníků.

Tyto stránky jste navštívili o vlastní vůli (blbosti) a proto autor nenese odpovědnost za případnou psychickou či fyzickou újmu způsobenou čtenáři studiem jejich obsahu.

Robert Seifert