Óda na LDView


obyčejný obrázek...

... a LDView render
Ó LDView
LDView je prohlížeč LDraw modelů napsaný pro OpenGL. Jeho autorem je Travis Cobbs.
LDView rychlý
LDView celkem rychle vyrenderuje* váš (nebo cizí) LDraw model.
LDView mocný
LDView dokáže modely zobrazit jediným kliknutím
LDView integrovaný
LDView umí zobrazovat LDraw modely vystavené na www stránkách přímo z Vašeho oblíbeného prohlížeče!
LDView interaktivní
LDView modely interaktivně otáčí , zobrazí jejich řez, nebo je vykreslí v drátovém zobrazení.(bohužel nedělá návody na stavbu)
LDView snadný
LDView je jednoduchý. Není nutné se zabývat jasem světla, průhledností vzduchu, barvou oblohy a dalšími tisíci parametry.
LDView malý
LDView má cca 800 kB, takže se rychle načte.
Ó LDView
LDView může fungovat jako šetřič obrazovky

Chcete-li si LDView nainstalovat, připravil jsem návod. Taky si můžete přečíst popis některých funkcí LDView.

Bokem: Jak funguje asociování souborů

K tomu, aby se vám soubor spouštěl automaticky, se musí nastavit jeho asociace. Co to je: Každý soubor na vašem disku má nějakou příponu. Systém (Windows) podle přípony rozeznává typ souboru a ví, který program s daným souborem umí pracovat. Můj počítač třeba kliknutím na .mp3 soubor spustí WinAmp. Říkám, že mám "empétrojky" asociovány s Winampem.

Pokud nevidíte jména přípon, neděste se, Windows je schovávají. Klikněte na Tento počítač, v menu okna zvolte položku "Zobrazit/možnosti složky…". Na kartě "Zobrazit" můžete skrývání přípon vypnout. Karta "Typy souborů" pak určuje jak se s tím kterým souborem má nakládat. Praktický postup nastavení asociací najdete v návodu na instalaci LDView.


* vyrenderuje - udělá realistický obrázek včetně odlesků, stínů a průhlednosti


disclaimer www.sweb.cz/seifrob